MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) aşağıda belirtilen taraflar arasında ve aşağıda kararlaştırılan hüküm ve şartlarda imzalanmıştır.

2.SATICI

Unvan:

Adres:

Telefon:

Fax:

Mersis No:

E-Posta:

ALICI

Adı-Soyadı:

TCKN:

Adres:

Telefon:

E-Posta

Alıcı, Sitede Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, nakliye, kargo, KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda ürünün satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken ürünlere ilişkin temel nitelikleri, satıcının unvanını ve iletişim bilgilerini, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanım şartları, süresi, usulü ve öngörülen nakliyeciyi, cayma bildiriminin yapılacağı iletişim adresini, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği halleri ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu ürünler,  sipariş konusu mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Sitede yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve Alıcı’nın ödemeyi yapmasından sonra Alıcı veya beyan ettiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir Ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla beraber bazı ürünlerin özel teslim koşulları internet sitesinde ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı ürünü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır

Ürün/ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da iş bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu lojistik firması tarafından madde 1.2’de verilen Alıcı adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun ürün sevkiyatının başlamasından en az 2 işgünü once Satıcıya bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

Sevkiyat adresinde ürün/ürünlerin yatay-dikey taşımaları Satıcı tarafından olanaklar ölçüsünde sağlanır .

İşbu Sözleşmede belirtilen nakliye / kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

Kargo firmasının, Ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı Alıcı’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması nedeniyle siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcı, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Ürünlerin tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye / kargo maliyetinden sorumlu olacaktır. Ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı Alıcı tarafından açık ve yazılı olarak belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürünlerin işbu kişi/kuruluş tarafından teslim alınmaması ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesi nedeniyle Ürünlerin yeniden gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek maliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Malı teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Malın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

Satıcı, Sözleşme konusu Ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Satıcı, Alıcı’ya tesliminin imkansız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür.

Ürünlerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade edecek ve nakliye giderleri dahil olmak üzere tüm giderlere katlanacaktır.

Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı

  • siparişin iptal edilmesi,
  • (ii) Sözleşme konusu Ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi veya
  • (iii) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi şeklindeki seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, sipariş tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın Satıcı tarafından bankaya iadesinden sonra, banka tarafından Alıcı hesaplarına yansıtılması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. Alıcı, ilgili Ürün tutarı bankaya iade edildikten sonraki gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ilgili banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının tamamen bankanın uygulama usulüne göre gerçekleştirileceğini şimdiden kabul etmektedir.